Skip to content

Privacybeleid DeMarjolein 

https//www.demarjolein.nl 

Ons privacybeleid 

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door DeMarjolein wordt verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Tevens leggen wij aan u uit op welke wijze wij gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte gegevens. 
 
DeMajolein geeft om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend uw gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan wij gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. 
 

Doel van de gegevensverwerking 

Algemeen 
DeMarjolein gebruikt uw gegevens uitsluitend ten behoeve van dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Uw gegevens worden door ons niet gebruikt voor (gerichte)marketing. Wanneer u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – mogelijk op een later moment contact met u op te nemen, dan vragen wij hiervoor expliciet uw toestemming. Gegevens van u worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan de boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze deren zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting 
 
Automatische verzamelde gegevens 
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens. 
 
Bewaartermijn 
Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons) te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. 
 
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek 
In voorkomende gevallen kan DeMarjolein op grond van wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek overheidswege. Bij een dergelijke situatie zijn wij gedwongen uw gegevens te delen. 
 

De gegevensverwerking 

Plaatsen bestelling op website 
Zodra u het bestelformulier op de website van www.demarjolein.nl invult worden uw gegevens automatisch verstuurd naar het emailadres: demarjolein103@gmail.com. U ontvangt per email een bevestiging van uw bestelling een betaalverzoek voor uw bestelling. 
 
Betaling 
Voor de afhandeling van uw betaling ontvangen wij uw betaalgegevens, waaronder uw bankrekeningnummer. 
 
Verzending 
Wanneer u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL en DHL voor het uitvoeren van leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL en DHL delen. PostNL en DHL gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. IN het geval dat PostNL of DHL onderaannemers inschakelt, worden uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking gesteld. 
 

Wijzigingen in het privacybeleid 

DeMarjolein behoudt te allen tijde het recht om het privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie.